MAGORFEST

MAGORFEST

Všem účinkujícím skupinám, zvukařům a pořadatelům obrovský dík
za zdárný průběh 9. ročníku letošního festivalu.
Bylo to opět super!!!
ichtice